دارای منوی صبحانه و نهار مدیریت : خانم مهاجری طبقه سوم واحد 579 تلفن تماس : 4 - 05137115103