ساعت کاری مجتمع تجاری گردشگری وصال در ایام کرونا
ساعت کاری مجتمع تجاری گردشگری وصال در ایام کرونا

ساعت کاری مجتمع تجاری گردشگری وصال در ایام کرونا

با توجه به تغییر وضعیت مشهد و خارج شدن این شهر از وضعیت قرمز ،مجتمع تجاری گردشگری وصال از ساعت 9 الی 20 با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی میزبان شما همشهریان و مراجعین گرانقدر می باشد.

بیشتر بخوانید (0)