با توجه به تغییر وضعیت مشهد  و خارج شدن این شهر از وضعیت قرمز ،مجتمع تجاری  گردشگری وصال از ساعت 9 الی 20 با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی میزبان شما همشهریان و مراجعین گرانقدر می باشد.