به لطف خدا با نزدیک شدن به ایام پر شور و نشاط بهاری و شروع سال جدید، جهت استقبال از زائرین و مجاورین امام مهربانی حضرت رضا (ع) جهت ایجاد امنیت، آرامش و رفاه مراجعین به منطقه گردشگری سپاد از جمله مجتمع تجاری گردشگری وصال، مدیریت مجتمع وصال به همراه  مسئول حراست و مدیر بهره برداری از پارک علمی پروفسور بازیما با حضور فرماندهی محترم کلانتری 30 سپاد جلسه ای در دفتر مدیریت مجتمع وصال برگزار گردید که نتیجه آن بکارگیری تدابیر رفاهی و امنیتی در ایام پیش رو می باشد.

به امید بهاری دلنشین

روابط عمومی مجتمع تجاری گردشگری وصال